ETC Mainnet Statistics

South Korea Details

 • Total45 (100%)
 • Incheon15 (33.33%)
 • Unknown13 (28.89%)
 • Seoul4 (8.89%)
 • Gwangju3 (6.67%)
 • Suwon2 (4.44%)
 • Seongnam-si2 (4.44%)
 • Yeongdeungpo-dong1 (2.22%)
 • Busan1 (2.22%)
 • Gwangmyeong-si1 (2.22%)
 • Pohang1 (2.22%)
 • Gwacheon1 (2.22%)
 • Gangdong-gu1 (2.22%)