ETC Mainnet Statistics

China Details

 • Total118 (100%)
 • Hangzhou40 (33.90%)
 • Unknown21 (17.80%)
 • Beijing21 (17.80%)
 • Shenzhen10 (8.47%)
 • Shanghai6 (5.08%)
 • Changsha4 (3.39%)
 • Guangzhou3 (2.54%)
 • Xinyang2 (1.69%)
 • Wuhan2 (1.69%)
 • Chengdu1 (0.85%)
 • Xi'an1 (0.85%)
 • Shaoguan1 (0.85%)
 • Foshan1 (0.85%)
 • Fuzhou1 (0.85%)
 • Tianjin1 (0.85%)
 • Yantai1 (0.85%)
 • Heimashi1 (0.85%)
 • Baigaomiao1 (0.85%)