ETC Mainnet Statistics

China Details

 • Total58 (100%)
 • Hangzhou18 (31.03%)
 • Unknown16 (27.59%)
 • Guangzhou5 (8.62%)
 • Beijing4 (6.90%)
 • Shanghai4 (6.90%)
 • Shenzhen3 (5.17%)
 • Changsha2 (3.45%)
 • Fuzhou1 (1.72%)
 • Tianjin1 (1.72%)
 • Yantai1 (1.72%)
 • Chengdu1 (1.72%)
 • Xinyang1 (1.72%)
 • Foshan1 (1.72%)