ETC Mainnet Statistics

China Details

 • Total91 (100%)
 • Unknown33 (36.26%)
 • Hangzhou18 (19.78%)
 • Beijing8 (8.79%)
 • Shenzhen7 (7.69%)
 • Chengdu5 (5.49%)
 • Changsha5 (5.49%)
 • Shanghai3 (3.30%)
 • Fuzhou2 (2.20%)
 • Guangzhou2 (2.20%)
 • Tianjin2 (2.20%)
 • Foshan1 (1.10%)
 • Luoyang1 (1.10%)
 • Yingxian1 (1.10%)
 • Zhengzhou1 (1.10%)
 • Shangqiu1 (1.10%)
 • Haidian1 (1.10%)