ETC Mainnet Statistics

China Details

 • Total75 (100%)
 • Unknown28 (37.33%)
 • Hangzhou15 (20.00%)
 • Shenzhen5 (6.67%)
 • Beijing5 (6.67%)
 • Changsha4 (5.33%)
 • Chengdu3 (4.00%)
 • Shanghai3 (4.00%)
 • Changping3 (4.00%)
 • Wuhan3 (4.00%)
 • Guangzhou1 (1.33%)
 • Xuhui1 (1.33%)
 • Yingxian1 (1.33%)
 • Tianjin1 (1.33%)
 • Hengyang1 (1.33%)
 • Huangzhou1 (1.33%)