ETC Mainnet Statistics

China Details

 • Total111 (100%)
 • Hangzhou51 (45.95%)
 • Beijing13 (11.71%)
 • Unknown12 (10.81%)
 • Shenzhen11 (9.91%)
 • Shanghai5 (4.50%)
 • Changsha5 (4.50%)
 • Xinyang4 (3.60%)
 • Hefei2 (1.80%)
 • Chongqing2 (1.80%)
 • Guangzhou1 (0.90%)
 • Fuzhou1 (0.90%)
 • Tianjin1 (0.90%)
 • Zhengzhou1 (0.90%)
 • Changzhou1 (0.90%)
 • Shaoguan1 (0.90%)